Mål

Uppvidinge företagshälsovård har som mål att skapa hälsofrämjande och säkra arbetsplatser med fokus på en god produktivitet. Vi anser att en bra arbetsmiljö är grunden till ett lönsamt, produktivt och attraktivt företag.

Våra tjänster

Uppvidinge företagshälsovård erbjuder flexibla lösningar utifrån företagets behov. Vi arbetar förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande. Eftersom alla företag är olika och har olika behov, erbjuder Uppvidinge företagshälsovård olika lösningar. Vi kan bland annat erbjuda sjukgymnast, ergonom, psykosocialresurs, skyddsingenjör, läkarundersökningar, lagstadgade läkarintyg, hälsokontroller och bedömningssamtal hos sjuksköterska.

Hälsoundersökning

Hälsokontroller är obligatoriska hos följande grupper: nattarbetare, mast- och stolparbete, samt vid arbete med rök- och kemdykning, härdplaster, bly och kadmium, fibrosframkallande damm, vibrationer och buller. Mer finns att läsa i AFS 2005:6.

Systematiskt arbetsmiljöarbete - gynnar alla

Systematiskt miljöarbete skall ingå i den dagliga verksamheten och omfatta alla sociala, psykologiska och fysiska förhållanden som kan ha betydelse för arbetsmiljön

Drogtester

Vi utför kvalitetssäkrade drogtester. Specialistutbildad sköterska samt läkare med MRO-kompetens.

Bedömningssamtal företagssköteska

Första dagen av sjukskrivningen samt individuellt anpassad uppföljning.

Tobaksavvänjning

Diplomerad tobaksavvänjare erbjuder hjälp att sluta röka.

Sjukgymnast/ergonom

Vi erbjuder sjukgymnastbehandling, individuell träning eller i grupp samt ergonomi på arbetsplatsen.

Skyddsingenjör

Mätningar och utredningar kring buller, inomhusklimat, ventilation, luft, vibrationer, fukt Utbildningar inom arbetmsiljö , härdplaster, etc Stöd vid skyddsronder Rådgivning kring arbetsmiljöarbete

Arbetsinriktad rehabilitering

Vi kan hjälpa till med att identifiera problem kartlägga möjligheter samt ge åtgärdsförslag

Lungfunktionstest

Spirometri är en undersökning av hur dina lungor fungerar. Den utförs med hjälp av en så kallad spirometer. Med undersökningen kan man ställa diagnos astma eller KOL, samt se om lungornas totala volym är mindre än normalt.