Vi verkar för snabb återgång till arbetslivet.

Vi erbjuder rehabilitering med hjälp av bla: läkare, fysioterapeut, psykosocial resurs, sjuksköterska.

img

Trygg arbetsmiljö

Företagshälsovården bidrar både till att förebygga ohälsa och främja hälsa samt till att skapa goda och säkra arbetsplatser

Om oss

Uppvidinge FHV är en välfungerande och omtyckt företagshälsovård med en flexibel kundanpassning. Vi arbetar för att uppnå en sund arbetsmiljö. Välkommen!

Provtagning: Måndag-Fredag kl. 08:00-09:30. Ej tidsbokning.

Varför skall du välja oss?

Liten organisation med många möjligheter, Snabb återkoppling, Korta beslutsvägar, flera kompetenser under samma tak.

Vi arbetar för att förhindra arbetsrelaterade skador och att bidra till en säker arbetsplats, samt hjälpa till att underlätta för snabb återgång till arbete efter sjukfrånvaro,

Uppvidinge FHV hjälper arbetsgivare att uppnå god produktivitet hos sina anställda, samt minska kostnader genom att upprätthålla välbefinnande och hälsa hos sin personal.

Våra tjänster

Nedan följer ett axplock av de tjänster vi erbjuder.

Hälsoundersökning

Hälsokontroller är obligatoriska hos följande grupper: nattarbetare, mast- och stolparbete, samt vid arbete med rök- och kemdykning, härdplaster, bly och kadmium, fibrosframkallande damm, vibrationer och buller. Mer finns att läsa i AFS 2005:6.

Systematiskt arbetsmiljöarbete - gynnar alla

Systematiskt miljöarbete skall ingå i den dagliga verksamheten och omfatta alla sociala, psykologiska och fysiska förhållanden som kan ha betydelse för arbetsmiljön

Drogtester

Vi utför kvalitetssäkrade drogtester. Specialistutbildad sköterska samt läkare med MRO-kompetens.

Bedömningssamtal företagssköteska

Första dagen av sjukskrivningen samt individuellt anpassad uppföljning.

Tobaksavvänjning

Diplomerad tobaksavvänjare erbjuder hjälp att sluta röka.

Sjukgymnast/ergonom

Vi erbjuder sjukgymnastbehandling, individuell träning eller i grupp samt ergonomi på arbetsplatsen.

Skyddsingenjör

Mätningar och utredningar kring buller, inomhusklimat, ventilation, luft, vibrationer, fukt Utbildningar inom arbetmsiljö , härdplaster, etc Stöd vid skyddsronder Rådgivning kring arbetsmiljöarbete

Arbetsinriktad rehabilitering

Vi kan hjälpa till med att identifiera problem kartlägga möjligheter samt ge åtgärdsförslag

Lungfunktionstest

Spirometri är en undersökning av hur dina lungor fungerar. Den utförs med hjälp av en så kallad spirometer. Med undersökningen kan man ställa diagnos astma eller KOL, samt se om lungornas totala volym är mindre än normalt.

Vårt Team

Alla personer i vårat team är specialister på sitt område. Vi kompletterar varandra bra och det gör vårt team starkt. Uppvidinge FHV samarbetar även med en rad duktiga specialister som hjälper oss vid behov.

team member img

Heidi Hedberg


Leg. Sköterska

Genomför hälsokontroller, audiogram, syn/hörseltester, spirometrier etc.

team member img

Ewa Rautenberg-Malecka

Läkare

Allmänspecialist samt specialist i invärtesmedicin.

Jenny Wansland

Jenny Wansland


Fysioterapeut/ergonom

Fysioterapeut. Bedömningar, träningsprogram

team member img

Dan Dietrichsson


Psykosocial resurs

Möjlighet att få individuell samtalsbehandling, bland annat enligt KBT (kognitiv beteendeterapi), lösningsfokuserat arbetssätt.

  • Alstermo VVS
  • Råsmarks EL
  • GFAB
  • amo Kabel
  • TG Automation
  • Alstermo Entreprenad